Assessment Plan and Report​​

Assessment Plan

Assessment Report

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ACCJC Report


​​​​​​​​​

​​​​Contact​ Us

   Denise Kruizenga-Muro
   Riverside Assessment Coordinator
   Associate Professor, English
   (951) 222 - 8618
   
   Jude Whitton
   Riverside Assessment Coordinator
   Assistant Professor, 
   Communications Studies
   (951) 328-3774
  
   Wendy McEwen
   Dean, Institutional Effectiveness
   (951) 222-8148
  
  

​​​


​​